Svorkanett

Hvordan lese av strømmen

Slik leser du av strømmen

Over 99% av våre nettkunder har nå fått elektroniske strømmålere, AMS, der strømmen blir avlest automatisk. Forbruket avregnes nå hver måned basert på faktisk forbruk.

Måleravlesning via Min Side

Det finnes noen få kunder som av forskjellige årsaker ikke har AMS-måler. Disse oppfordres til å benytte seg av Min Side og lever måleravlesning raskt og enkelt. Her får du også tilgang til annen nyttig informasjon, som forbrukshistorikk og fakturaoversikt.