Svorkanett

Feilmelding

Feilmelding

Selv om vi jevnlig vedlikeholder strømnettet vil det noen ganger kunne oppstå feil eller skader som medfører strømbrudd. Det kan være mange årsaker til at det oppstår slike uforutsette hendelser – for eksempel torden, nedbør, vind eller tekniske feil.

Kontakt vår døgnbetjente vakttelefon (tlf. 924 20 050) ved hvis strømmen blir borte, eller dersom du opplever uregelmessigheter i strømforsyningen. Før du ringer oss kan det være lurt å ta en titt ut av vinduet og se om det lyser hos naboen. Dersom lyset er borte hos flere naboer, tyder det på at feilen ligger i strømnettet.

Har du observasjoner eller informasjon som er viktig for vår feilsøking og feilretting er det viktig at Svorka får beskjed, slik at feilene kan finnes og repareres så fort som mulig. Dette kan for eksempel være smell, lysglimt, røyk, trefall eller ledninger som ligger på bakken. Vi advarer publikum mot å komme i kontakt med ledninger som ligger på bakken da disse kan være strømførende.

Hvis strømmen blir borte

Ved større uforutsette hendelser i strømnettet hvor mange kunder blir berørt, vil vi sende ut sms med informasjon om feilen så snart vi har oversikt over situasjonen. Vår første prioritet er å gjenopprette strømforsyningen så raskt som mulig. Noen ganger kan det dessverre ta litt tid, men i de fleste tilfeller vil strømmen komme relativt raskt tilbake. Husk at det er viktig at vi får beskjed dersom du har observasjoner eller informasjon som kan være av nytte for oss.

Kontroll av eget anlegg

Dersom feilen ikke ligger i vårt strømnett bør du ta en kontroll av ditt eget anlegg:

  • Kontroller at sikringene er intakte
  • Har du automatsikringer kontrollerer du at disse står i riktig posisjon (slått opp)
  • Har du jordfeilbryter sjekker du at denne står i riktig stilling

Vær oppmerksom på at du kan ha inntakssikringer for eksempel på loftet eller i et skap ute på