Svorkanett

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse

Av og til kan man komme i en situasjon hvor man har behov for å be om betalingsutsettelse, og vi ønsker å være behjelpelige med dette så langt som mulig. Ta kontakt med oss på tlf: 71 65 91 00 eller send en epost til oss.

For å søke om betalingsutsettelse må alle tidligere fakturaer fra oss være betalt. Husk å søke om betalingsutsettelse før forfallsdato. Vær også oppmerksom på at du må betale renter for det beløpet du utsetter å betale, og at renten blir belastet på neste faktura.

Du kan selvsagt dele opp regningen om du ønsker det, men hele summen må være betalt innen forfallsdato hvis ikke betalingsutsettelse er avtalt. Det er viktig at samme kidnummer oppgis på alle innbetalingene.