Svorkanett

Leveringsplikt

Unngå leveringsplikt – inngå avtale med en strømleverandør

Alle nettselskaper er av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, pålagt å levere strøm inntil du som kunde inngår avtale om kjøp av strøm fra en vanlig strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt, og er kun ment som en midlertidig avtale. En slik avtale vil normalt være vesentlig dyrere enn å inngå avtale med en ordinær strømleverandør.

Vi anbefaler deg å kontakte en strømleverandør og velge en avtaletype som er tilpasset dine behov og ditt forbruk.

Priser – Strøm på leveringsplikt

Fra 01.12.22 til 01.07.23:

Områdepris på NordPool Spot + 6,25 øre/kWh inkl. mva.

Fra 01.07.23:

Første 42 dager:

Områdepris på NordPool + 6,25 øre/kWh inkl. mva.
I tillegg kommer kostnader til elsertifikat.
Fastbeløp: kr 49,- pr. mnd.

Etter 42 dager:

Områdepris på NordPool + 10,00 øre/kWh inkl. mva.

I tillegg kommer kostnader til elsertifikat.
Fastbeløp: kr 49,- pr. mnd.

Svorka vil jevnlig sende ut påminnelse til nettkunder som ikke har valgt strømleverandør for å informere om leveringsplikt.