Svorkanett

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet våre oftest stilte spørsmål. Finner du ikke svar på det du lurer på i listen kan du ringe oss eller sende oss en epost, så hjelper vi deg gjerne.

Faktura

Når er betalingsfristen på nettleieregningen?

Forfall på nettleieregningen er siste dag i måneden. Nettleie faktureres sammen med strømmen fra din strømleverandør.

Hvor ofte får jeg faktura?

Nettleie faktureres etterskuddsvis hver måned på samme faktura som strøm fra din strømleverandør.

Nett og nettleie

Hva er nettleie?

Nettleie betaler du til det lokale nettselskapet ditt, for å få overført strøm til boligen din. 
Nettvirksomheten er en monopoloppgave, og du kan ikke velge nettleverandør selv. Derfor er nettleien strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes ikke av nettselskapet på egenhånd.
Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er alle nettselskaper pålagt å kreve inn offentlige avgifter (forbruksavgift og mva.).
Nettleien til private husholdninger består av et fastbeløp og et energiledd som er prisen pr. kWh du bruker. Lavere forbruk vil dermed føre til lavere nettleie.

Nettleieprisene finn du her 

Hvem fastsetter nettleien?

Inntektene til alle landets nettselskap er strengt regulert av myndighetene (NVE). Hvert år settes en inntektsramme som skal gjenspeile netteierens oppgaver. Vårt utstrakte nettområde krever stor drifts- og vedlikeholdskostnader som i landsgjennomsnitt viser at vi har lengre nett og flere anleggskomponenter pr. kunde.

Hva går nettleien til?

Nettleien går til å sikre en stabil og sikker strømforsyning. Den skal blant annet dekke drift av nettet, vedlikehold og investeringer, beredskap, nybygging, eltilsyn, måling og avregning, fakturering og kundehåndtering. I tillegg kommer kostnader mot sentralnettet (Statnett).