Svorkanett

Trefelling

Trefelling

Felling av trær ved eller i nærheten av strømledninger

Dersom man skal felle trær ved eller i nærheten av strømledninger bør S-Nett AS alltid kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.

Vi opplever fra tid til annen at personer melder fra om at de har felt trær på linjer. Dette medfører ofte strømbrudd og/eller at linjene faller ned eller blir skadet. I slike tilfeller vil dette føre til utrykning av vaktmannskap fra S-Nett AS. Ved felling av tre, eller annen skade på linje, er den som påfører skade og/eller utrykning selv ansvarlig for de kostnadene som måtte påløpe for å få reparert skadene.
Dette kan i verste fall dreie seg om betydelige beløp, alt etter hvor omfattende det er, og hvor lenge strømmen eventuelt må kobles fra for å få reparert skaden.

Ved strømbrudd må det også påregnes såkalte KILE-kostnader. KILE er forkortelse for «kompensasjon for ikke levert energi». KILE er kort forklart tapte inntekter for netteier ved at strømleveransen opphører i kortere eller lengre perioder.

Husk også at å felle trær ved eller i nærheten av strømførende ledninger, kan være svært farlig. Tenk først og fremst på din egen sikkerhet.

Vi hjelper deg – helt gratis

Ta kontakt med oss, så ordner vi med felling av trær som står i nærheten av strømførende ledninger.
Helt uten kostnad for deg.