Svorkanett

Arbeid nær nettanlegg

Arbeid nær nettanlegg

Nettanlegg

Ved arbeid nær nettanlegg (kabler og linjer) skal S-Nett alltid kontaktes før arbeidet starter. Sett deg alltid grundig inn i dine forpliktelser før du iverksetter gravearbeider. Store verdier ligger i bakken, blant annet strøm-, tele- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre nettstasjoner, kabler og ledninger kan gi store konsekvenser, og mange kan bli strømløse. Den som er ansvarlig for skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig. Skader kan medføre erstatningsansvar, og erstatningsbeløpene kan ved større hendelser bli store, i verste fall på flere millioner.

Les mer her.

Luftlinjer

Sikkerhetssone på 30 meter for høyspentlinjer

Dersom man ønsker å utføre arbeid innenfor sikkerhetssonen skal S-Nett AS alltid kontaktes på forhånd. Dette for at vi skal kunne gi råd og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skader på personer og anlegg