Svorkanett

Elektroentreprenør

Elektroentreprenør

Her finner du som installatør/elektroentreprenør informasjon i forbindelse med arbeid på nye eller eksisterende anlegg tilknyttet våre nettanlegg.

Meldinger og kommunikasjon med nettselskapet

  • Alle anlegg skal forhånds-/ferdigmeldes (FFM) iht. Forskrift om elektriske lavspentanlegg (FEL 1998 § 14).
  • FFM kommuniseres fortrinnsvis via Elsmart, men kan i unntakstilfeller meldes pr. epost til nettkunde@snett.no

Arbeid i målepunkt

Viser til REN-blad nr. 4000

Retningslinjer og praksis ved nyanlegg og utvidelser

Viser til REN sine aktuelle veiledere.

Tilkobling av produksjonsanlegg og plusskunder

I tillegg til FFM-melding skal følgende vedlegg og dokumentasjon leveres av kunde og elektroentreprenør for anlegg ≤ 25KW: