Svorkanett

Elsikkerhet/DLE

Elsikkerhet/DLE

Strøm er en farlig vare som kan føre til ulykker og skader. Det Lokale El-tilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak, ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte.

DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og utstyr for å øke elsikkerheten i samfunnet. Det betyr at vi også har ansvar for å utføre kontroller i private hjem. Du er pliktig til å la DLE få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig. Tilsynsoppgavene blir finansiert gjennom nettleien, så selve tilsynsbesøket vil ikke koste noe.

Er du klar over at du som eier/bruker av et elektrisk anlegg er ansvarlig for at det er i orden, og at du selv må sørge for dokumentasjon på dette?

Hva gjør DLE?

Det Lokale El-tilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og tilsyn, og jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

DLE har blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • Tilsynsoppgaver innen det Det Lokale El-tilsyn (offentlige tilsynsoppgaver)
 • Tilsyn med at regelverket som er fastsatt i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr etterleves.
 • Gir pålegg i henhold til forskrifter og vedtak.
 • Informasjon- og opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger.
 • Yter bistand til politi og brannvesen ved etterforskning av brann og andre ulykker.
 • Samarbeider med andre tilsynsmyndigheter.

Finn fagfolk

Ønsker du å forsikre deg om at du har et sikkert, elektrisk anlegg hjemme? Sørg for at elektrikere som jobber på ditt elektriske anlegg har de nødvendige kvalifikasjoner og godkjenninger. Dette kan du enkelt sjekke i Elvirksomhetsregisteret 

Bestille elsjekk?

Er du usikker på om ditt elektriske anlegg tilfredsstiller alle krav? Bestill en elsjekk hos en godkjent elektriker, slik at du får påvist og utbedret eventuelle feil og mangler. Det Lokale El-tilsyn tar ikke slike oppdrag, men opptrer som kontrollmyndighet i etterkant.

Stenging av anlegg

Anlegg med farlige feil kan bli stengt. Hvis DLE har stengt anlegget ditt, eller koblet fra en sikringskurs, vil du finne et stengeseil som opplyser om dette. Du må da kontakte en elektriker for å få utbedret feilen før anlegget kan åpnes. Anlegget kan åpnes av elektriker såfremt melding om utbedring sendes DLE.

Jordfeil

Feil på elektriske anlegg eller apparater kan føre til jordfeil, noe som kan utgjøre stor brann- og helsefare. Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte anleggsdeler, eller direkte i kontakt med jordleder.

Hvor oppstår jordfeil?

Jordfeil kan oppstå hvor som helst i ditt elektriske anlegg, eksempelvis i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger.

Hva kan skje ved jordfeil?

Jordfeil medfører fare for brann og helsefarlige strømstøt. Faren for dette er størst i våtrom og utendørs hvor strømmen lettere finner forbindelser mellom våt menneskekropp og jord. Ved støt bør lege kontaktes.

Jeg har jordfeil. Hva gjør jeg?

 1. Vis varsomhet! Dersom ikke anlegget eller strømkursen blir utkoplet, må det utvises varsomhet i forbindelse med elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret.
 2. Kontakt godkjent elektriker for utbedring av feilen. Sjekk at elektrikeren er oppført i Elvirksomhetsregisteret
 3. Dersom elektrikeren konstaterer at feilen ikke er i ditt anlegg, meldes jordfeilen til Svorka, enten av deg eller av elektrikeren. Vi vil gå i gang med å lokalisere feilen og pålegge utbedring der feilen er.

Sjekk dette

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget og det elektriske utstyret du har i huset er i god stand og brukes riktig. Er du usikker på om boligen din er elsikker? Ta kontakt med en godkjent elektriker eller DLE.

Tips for å øke elsikkerheten:

 • Bruk ikke sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er løse dyr.
 • Pass på at elektriske varmeovner ikke er tildekket. Tørk aldri tøy på slike ovner.
 • Bruk bare vifteovn under tilsyn.
 • Sjekk alltid at du har slått av kokeplaten etter bruk. Er du glemsk, bør du anskaffe komfyrvakt.
 • Monter rikelig med stikkontakter. Unngå løse dobbeltkontakter og andre provisoriske løsninger som kan gå på sikkerheten løs.
 • Sjekk at alle sikringer er skrudd skikkelig til.
 • Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med installatør.
 • Trekk ut støpselet på elektriske apparater (som kaffetraktere og brødristere) når de ikke er i bruk.
 • Ikke benytt vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin uten tilsyn.
 • Rens lofilteret i tørketrommelen jevnlig.
 • Vask filteret i kjøkkenvifta slik at det ikke samler seg opp fett i den.
 • Ikke la elektrisk utstyr står til lading uten tilsyn.
 • Ikke utfør arbeid på egen hånd som krever autoriserte fagfolk.
 • Sjekk batteriene i røykvarsleren regelmessig.

Dette kan du gjøre selv

Feil installasjon av elektriske apparater fører til økt fare for brann og ulykker. For å redusere risikoen har myndighetene vedtatt at fagfolk må ta seg av installasjonsarbeidet. Men unntak finnes, og dette er det du selv kan gjøre dersom du føler deg kvalifisert til å utføre oppgaven:

 • Tilkopling/skifting av topolete støpsler til og med 25A (ampére), med og uten jording.
 • Tilkopling/skifting av topolete skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A (ampére),
 • Tilkopling og reparasjon av bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger,
 • Tilkobling og skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kronklemme eller med støpsel/stikkontakt. Dessuten skifting av andre belysningsarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke.
 • Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og støpsel.
 • Skifting av deksel for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

Husk at alt annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av fagfolk. Henvend deg til godkjent elektriker og be om faglig hjelp. Dette er nødvendig for å sikre deg, din familie og ditt hjem mot brann og ulykker. Overtredelse av forskrifter kan medføre straffeansvar. Du kan også risikere å få mindre utbetalt i forsikringspremie ved ulykker eller brann dersom det blir påvist brudd på forskriftene.

Elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen

Elsikkerhetsportalen er en portal utviklet av Elsikkerhet Norge AS. Her finner du all informasjon om elsikkerhet på ett sted: elsikkerhetsportalen.no.

Brannsikkerhet

Sjekkliste for å unngå brann:

1. Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at levende lys er slokket.
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket.

2. Hver måned:

 • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

3. Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkingsapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenviften for brannfarlig fett.

4. Hvert halvår:

 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien.
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til skrusikringene i sikringsskapet.

5. Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarsleren.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende.

6. Hvert tiende år:

 • La fagfolk gjennomgå det elektriske anlegget i boligen.

Kontakt

Ta kontakt med DLE hos Svorka.

Anders Betten, telefon: 908 25 320