Svorkanett

Gate- og veilys

Gate- og veilys

Bygging, drift og vedlikehold av gate- og veilys i S-Nett sitt konsesjonsområde utføres av kommunene, og meldinger om feil på gatelys skal rettes til den enkelte kommune:

  • Heim kommune tlf.: 72 46 00 00
  • Rindal kommune tlf.: 71 66 47 00
  • Surnadal kommune tlf.: 71 65 58 00