Svorkanett

Nettleie forbruk under 100.000 kWh

Nettleie forbruk under 100.000 kWh

Skal din bolig kunne få strøm må den være tilknyttet strømnettet, og for dette betaler man nettleie.
Nettleien går i hovedsak til beredskap, drift, vedlikehold, og utbygging av strømnettet.

For private husholdninger består nettleien av et kapasitetsledd, som fastsettes på grunnlag av de 3 timene i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk, i tillegg kommer et energiledd (øre/kWh) som har en sats på dag og redusert pris på natt.(kl 22-06)
Prisen på strøm kommer i tillegg. 

Prisene justeres nå noe opp i forhold til prisene i 2023. Årsaken til dette er i hovedsak at nettselskapet nå har fått økte kostnader til overliggende nett (høyere priser for å være tilknyttet andre strømnett), samt en generell prisstigning på innsatsfaktorer.

Prisene gjelder fra 01. januar 2024.

Kapasitetsleddene gjelder fra og med, og til. (eks: 2,00 havner i kategori 2-5 kW)

Mer om prisene

Prisene gjelder fra 01. januar 2024

For private husholdninger består nettleien av et kapasitetsledd, som fastsettes på grunnlag av de 3 timene i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk, i tillegge kommer et energiledd (øre/kWh) som har en sats på dag og halv pris på natt.(kl 22-06)
Prisen på strøm kommer i tillegg.

Alle priser er oppgitt inklusiv lovpålagt avgift til energifondet (Enova), forbruksavgift merverdiavgift.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Standardvilkår for nettleie og tilknytning forbrukerkunder

Sesongvariabel nettleie:
Husholdningskunder kan be om sesongvariabel nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter.

Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

For å få strøm til din bolig må du inngå to avtaler: en nettleieavtale og en strømavtale.
Nettleieavtalen går i hovedsak til beredskap, drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, og er en monopoloppgave. Strømavtalen dekker faktisk strømforbruk, og er konkurranseutsatt.

Alle som bor i S-Nett AS sitt nettområde betaler nettleie til S-Nett AS. Som følge av at overføring av strøm er en monopoloppgave har S-Nett AS enerett på å transportere strøm i sitt område, og du kan derfor ikke velge et annet nettselskap.

Overføring av strøm kontrolleres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Over halvparten av nettleien går til staten i form av avgift til energifondet (Enova), forbruksavgift og merverdiavgift.

Nettselskapene får rammer fra NVE for hva de kan ta i nettleie, basert på behovet for investeringer og forsvarlig drift. Det er også NVE som vedtar retningslinjer for hvordan nettleien skal fastsettes.
Rundt en tredjedel av det du som kunde betaler i nettleie tilfaller Svorka.

Klager på nettleie kan rettes til NVE.

Leveringsplikt

Unngå leveringsplikt – inngå avtale med en strømleverandør

Alle nettselskaper er av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, pålagt å levere strøm inntil du som kunde inngår avtale om kjøp av strøm fra en vanlig strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt, og er kun ment som en midlertidig avtale. En slik avtale vil normalt være vesentlig dyrere enn å inngå avtale med en ordinær strømleverandør.

Vi anbefaler deg å kontakte en strømleverandør og velge en avtaletype som er tilpasset dine behov og ditt forbruk.

Priser – Strøm på leveringsplikt

Fra 01.12.22 til 01.07.23:

Områdepris på NordPool Spot + 6,25 øre/kWh inkl. mva.

Fra 01.07.23:

Første 42 dager:

Områdepris på NordPool + 6,25 øre/kWh inkl. mva.
I tillegg kommer kostnader til elsertifikat.
Fastbeløp: kr 49,- pr. mnd.

Etter 42 dager:

Områdepris på NordPool + 10,00 øre/kWh inkl. mva.
I tillegg kommer kostnader til elsertifikat.
Fastbeløp: kr 49,- pr. mnd.

Svorka vil jevnlig sende ut påminnelse til nettkunder som ikke har valgt strømleverandør for å informere om leveringsplikt.