Svorkanett

Spesialtariffer

Nettleie for elkjeler

S2 lavspent

Fastbeløp (kr/år) Effekt (kr/kW/mnd) Effekt (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh)
Vinter
1.890,-   – 72,50 15,75
Sommer (01.04-01.10)
1.890,-   – 72,50 10,08

2 nettstasjon

Fastbeløp (kr/år) Effekt (kr/kW/mnd) Effekt (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh)
Vinter
1.890,-   – 37,00 14,60
Sommer (01.04-01.10)
1.890,-   – 37,00 8,00

Alle priser er eks. merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til energifondet (enova)