Svorkanett

Avgifter

Avgifter

En stor del av nettleien går til staten i form av innkreving av lovpålagt avgift til energifondet (Enova), forbruksavgift og merverdiavgift.

Merverdiavgift

Merverdiavgift er en avgift som skal beregnes og betales ved salg av alle varer og tjenester, hvis det ikke finnes spesielle unntak. Den alminnelige avgiftssatsen er 25 prosent.

Forbruksavgift

Det er i utgangspunktet forbruksavgift på all elektrisk kraft som blir levert i Norge, og det er nettselskapene som er pålagt å kreve inn denne avgiften på vegne av Skattedirektoratet. Avgiften justeres årlig, og inkl. mva utgjør den 11,45 øre/kWh  jan-mars, og 19,80 øre/kWh apr-des, fra 01.01.2024. Dette gjelder husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Noen næringskategorier gir rett til reduksjon/fritak fra forbruksavgiften. Kunder med rett til redusert sats eller fritak må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for Svorka, og fornye dokumentasjonen hvert år.

Last ned egenerklæringsskjema

Redusert sats

Enkelte bedrifter kan ha krav på redusert sats på forbruksavgift. Dette gjelder for kraft som brukes til industri- og bergverksproduksjon og til produksjon av fjernvarme. Avgiften utgjør da 0,546 øre/kWh fra 01.01.2022.

Fritak

Det er enkelte fritak fra forbruksavgift. Eksempler på fritak er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.

Avgift til energifondet (Enova)

Avgift til energifondet (Enova) utgjør kr 800,- pr. anlegg pr. år for de anlegg som har krav om dette.
For næringsvirksomhet som kan regnes som husholdning utgjør avgiften 1 øre/kWh eks. mva.

Hva er Enova?

Enova er et statlig foretak som eies av Olje- og energidepartementet. Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Les mer om Enova og avgift til energifondet på enova.no.