Ta kontroll over egen elsikkerhet

12. oktober 2023
elsikkerhetsdagen

ER DIN BOLIG TRYGG?

Ta elsikkerhetskontroll for egen bolig, det er helt gratis.

Den nasjonale Elsikkerhetsdagen har som mål at vi skal bli enda tryggere i egen bolig.

Klikk på linken for å gjennomføre din elsikkerhetskontroll: https://elsikkerhetsdagen.no/

Ditt anlegg, ditt ansvar

Elsikkerhet handler om sikkerhet knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. En brann i hjemmet kan få tragiske følger. I ytterste konsekvens kan liv gå tapt, men tap av materielle ting kan også være en belastning. Når man ser på årsaker til branner og branntilløp er elektrisk utstyr den nest mest vanlige årsaken, og det er eier/bruker av huset som har ansvaret for at det er trygt å bruke strøm i boligen.

– Ved å gjennomføre vår digitale egenkontroll kan du kan enkelt oppdage feil og mangler på det elektriske anlegget ditt, og bidra til å gjøre hverdagen litt tryggere.