Tilsyn fra Elsikkerhet Norge

10. juli 2024

I løpet av uke 34 vil Elsikkerhet Norge utføre tilsyn på enkelte boliger i Surnadal, Rindal og Heim. Dersom du mottar SMS og brev om tilsyn, betyr dette at tilsynet vil gjelde for din bolig. Tilsynet er lovpålagt og er en gratis tjeneste for deg og din bolig. Vi ber deg gi tilbakemelding om foreslåtte tidspunkt passer for deg.

Hva gjør Elsikkerhet Norge?

Elsikkerhet Norge gjennomfører regelmessige inspeksjoner av elektriske anlegg i boliger, næringsbygg, og offentlige bygninger. Inspeksjonene sikrer at anleggene oppfyller gjeldende forskrifter og standarder, og de bidrar til å avdekke feil og mangler som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.