Svorka Nett bytter navn

22. desember 2021
S-nett

Svorka Nett AS er en del av Svorka-konsernet og drifter og utvikler strømnettet til om lag 10.000 innbyggere og bedrifter i Surnadal, Rindal og gamle Halsa kommune. Nå bytter selskapet navn. Det nye navnet er S-Nett.

Hvorfor bytter vi navn?

Navneendringen kommer som følge av at alle nettselskap i Norge skal ha et annet navn enn andre selskaper i samme energikonsern. Dette fordi det skal være et skille mellom nettselskapene og de øvrige selskapene i konsernet som driver med for eksempel kraftproduksjon og strømsalg. Vi håper at det nye navnet, S-Nett, vil gi assosiasjoner som blir forbundet med oss som selskap. Vi drifter og utvikler Strømnett og har valgt navnet nettopp med bakgrunn i dette.

Hva betyr dette for våre kunder

Det lokale nettselskapet vil være det samme som tidligere, med de samme ansatt og med samme eiere. S-Nett vil fortsatt være en del av Svorka. Vi opprettholder våre telefonnummer og annen kontaktinformasjon i en periode. Derfor vil slik som e-postadresser og nettadresser fortsatt fungere i en god tid fremover. Nettadressen snett.no og link fra svorka.no vil fortsatt fungerer. Vi introduserer også en ny nettadresse for våre kunder, nemlig snett.as fra nyåret. Endring av logo vil skje over tid. For å spare både kostnader og miljø, vil vi ta logobytte i takt med behov for utbytte av klær og utstyr.

Fremtid

S-Nett vil også i fremtiden legge vekt på å drifte og utvikle strømnettet i regionen på en best mulig måte for kunder og lokalsamfunn. Strømnettet må utnyttes på en best mulig måte og S-Nett skal være en pådriver for å ta i bruk ny kunnskap og nye løsninger for å få til dette.
S-Nett vil fortsatt være en viktig arbeidsplass og vi vet at vi i årene fremover vil være veldig relevant for utviklingen av lokalsamfunnet vårt. Vi ser at stadig mer av samfunnet har behov for en god og sikker strømforsyning. Elektrifisering må til for å nå fremtidige miljømål, og god og stabil strømforsyning er avgjørende for etablering av fremtidige arbeidsplasser. S-Nett og resten av Svorka skal ta vår del av jobben.

Kontaktpersoner:
Halvard Fjeldvær, konsernsjef Svorka, tlf. 970 23 587
Kjetil Halle, daglig leder Svorka Nett / S-Nett, tlf. 924 91 660