Strømstøtte i Midt-Norge for september

12. oktober 2022
shutterstock_291164852

Strømkunder i Midt-Norge får nå strømstøtte for første gang.

Kunder i Sør- og Vest-Norge har mottatt strømstøtte for høye strømpriser i flere måneder.
Vi i Midt- og Nord-Norge har vært forskånet fra å ha like høye strømpriser, som de lengre sør. Høy strømpriser i september gjør at også vi i Midt og Nord, får strømstøtte.

Netto uveid spotpris(uten påslag og mva.) ble  i september på hele 75,29 øre/kWh.

Hvordan fungere strømstøtten?

Strømstøtten utløses når gjennomsnittlig netto markedspris på kraftbørsen overstiger 70 øre per kilowattime. Støtten er på 90% av den prisen som ligger over 70 øre. Med en gjennomsnittspris i september på  75,29 øre, blir strømstøtten på 5,95 øre/kWh (inkl. mva.).

Du behøver ikke foreta deg noe for å få strømstøtten, den vil automatisk bli trukket fra på strømregningen din.