Strømbrudd – hva bør du gjøre?

5. juni 2019
Strømbrudd

Har strømmen gått hjemme hos deg? Ta først en enkel sjekk i boligen din, for å finne ut om strømbruddet skyldes en feil i ditt eget hus. Finner du ikke årsaken hjemme hos deg kan du ringe vår vakttelefon døgnet rundt. Les vår sjekkliste for å vite hva du bør gjøre ved strømbrudd.

Sjekkliste ved strømbrudd

Er strømmen borte bare hos deg?

Se om naboen har strøm. Dersom strømmen er borte bare hos deg er det sannsynlig at strømbruddet skyldes en feil i eget hus. Da kan du forsøke følgende:

Sjekk sikringene

Hvis strømmen er helt borte skal du først sjekke hovedsikringen i sikringsskapet. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er vanskelig å se om det er brudd i disse. Har du luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på loft. Har du automatsikringer, skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn.

Har jordfeilbryteren slått seg ut?

Klarer du ikke å slå jordfeilbryteren på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Så skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner kursen med feil. Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og slå på ett og ett til du finner «synderen». Dette må frakobles.

Er det strømmen borte hos flere?

Er flere hus uten strøm, ligger feilen sannsynligvis i vårt nett. Hvis det er mørkt hos flere enn deg, må du først sjekke om det er et planlagt strømbrudd. Planlagte strømbrudd varsler vi både via sms til de berørte og via driftsmeldinger på våre hjemmesider. 

Ring vakttelefon

Dersom alt er i orden hjemme hos deg, og du ikke finner varsel om planlagt arbeid på svorka.no, bør du snarlig ta kontakt med oss på vakttelefon 924 200 50. Har du hørt smell eller sett glimt eller røyk, er det ekstra viktig at vi får beskjed om det. 

Meld fra om unormale ting

For oss er det veldig viktig at publikum melder fra om unormale ting i forbindelse med strømførende ledninger, slik at vi kan drive forebyggende arbeid og unngå strømbrudd. Om du ser skader på linje eller utstyr, samt trær som står utsatt til, vil vi gjerne at du ringer vår vakttelefon.

Årsaker til strømbrudd

Et strømbrudd kan ha mange årsaker, for eksempel trefall, lynnedslag, uvær, teknisk feil, graveuhell og fugler. Trefall på linja er den vanligste årsaken til lengre strømbrudd i Norge. Det er veldig viktig å ikke berøre et tre som har falt på linja, da dette kan være strømførende. 

Lynnedslag i strømnettet er også en vanlig årsak til feil og strømbrudd, og kan i tillegg føre til skade på elektronisk utstyr. Særlig utstyr som TV, radio, PC og modem er utsatt. For å unngå skader ved lynnedslag kan du få en elektriker til å installere overspenningsvern. Hvis du ikke har overspenningsvern bør du trekke ut støpselet ved tordenvær for å unngå å ødelegge elektronisk utstyr og forhindre brann.

Nyttige tips ved strømbrudd

 • Hold kjøleskapet lukket så mye som mulig.
 • Fryseren bør ikke åpnes, dette vil føre til raskere tining.
 • Lukk alle vinduer og ventiler så du holder lengst mulig på varmen.
 • Har du vannrør i kalde deler av huset bør disse tømmes for å unngå frysing (gjelder i kuldeperioder).
 • Kjøp inn mat og drikke som ikke trenger kjøleskap.
 • Strømaggregat – har du dette stående? sjekk at det fungerer!

Hva du bør ha lett tilgjengelig i boligen din

 • Oppladet nødlader til mobil og nettbrett.
 • Radio som går på batterier.
 • Lommelykt.
 • Batterier til radio og lommelykt.
 • Oljelampe/stearinlys.
 • Fyrstikker.
 • Stearinlys.
 • Ved til en eventuell ovn/peis.Kokeapparat som går på gass eller rødsprit, så du kan lage varm mat

Har du behov for livsviktig utstyr som pustemaskin, dialysemaskin og lignende, ta kontakt med beredskapskoordinator i din kommune.