Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning

22. februar 2022
NWL_9541

S-Nett AS innfører nye Standardvilkår for nettleie og tilknytning fra og med 08.03.22. 

Vilkårene er Energi Norges standardvilkår. Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til forbrukere og næringskunder. Standardvilkårene avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet. 

Vilkårene finner du her: