Ingen endring i nettleien fra 01.01.22

17. desember 2021
Nettleie

Stortinget innfører likevel ikke vedtatt pålegg om effekttariffer fra 1.januar 2022

Det har tidligere blitt annonsert et myndighetspålegg om endringer i nettleien fra 1. januar 2022. Endringen som var planlagt, var en overgang til en modell hvor prisen endret seg etter hvor mye strøm man brukte samtidig. Stortinget har som en del av sin nylig vedtatte «strømpakke» blitt enige om å ikke innføre dette pålegget nå. Noen nettselskaper innfører antagelig denne nye modellen for nettleie likevel. Svorka velger å ikke gjøre det nå, og vil se an utviklingen før vi innfører en endring. Vi vil derfor starte det nye året med en videreføring av dagens modell for nettleie.

Dagens priser videreføres uten økning i nettleien.
Den eneste endringen i våre nettleiepriser, vil komme som følge av endrede satser for forbruksavgift til staten. Den endres fra 20.86 øre pr kWh i 2021, til 11,14 øre i januar til mars, og deretter 19,26 øre pr kWh fra april til desember 2022.