Strømmarkedet i tiden fremover

4. januar 2018
shutterstock_329565674_web

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover.

Strømprisene i året som har gått

Vi har lagt bak oss et år der strømprisene stort sett har vært ganske normale. Juni hadde den laveste prisen med 23,3 øre/kWh, mens november ga oss den høyeste månedsprisen med 31,0 øre/kWh. Dette ga en gjennomsnittlig spotpris i Norden på 27,4 øre/kWh i 2017. Prisen ble dermed 2,4 øre høyere enn i 2016, men likevel 2,1 øre lavere enn gjennomsnittet de 10 siste årene. Mildt og fuktig vær og høy produksjon av fornybar energi var det som preget kraftprisene mest i året som gikk. Det skulle normalt tyde på lavere priser. Stadig bedre overføringsforbindelser til det europeiske markedet gjør at vi blir mer og mer påvirket av utviklingen der. I Tyskland er det kull- og CO2prisen som er viktige prisdrivere. Prisen på disse produktene har økt voldsomt i 2017 noe som har dratt de tyske prisene kraftig opp. Dette har gjort at de nordiske prisen har blitt litt høyere enn forventet i 2017.

Utsiktene fremover

Vi går inn i 2018 med en vesentlig bedre hydrologisk balanse enn ved forrige årsskifte. I tillegg er magasinfyllingen 2% over medianen for de 10 siste årene. Dette kan tyde på litt lavere priser i 2018 enn i fjor. Hva som skjer med de tyske prisene og produksjonen av vind- og solenergi kan imidlertid snu litt på dette. Ved årsskiftet var spådommen på kraftbørsen Nord Pool at den nordiske gjennomsnittsprisen ville bli mellom 25 og 26 øre/kWh i 2018. I begynnelsen av januar ser vi på kraftbørsen at det forventes priser rundt 32 øre i januar og februar. Deretter vil prisen falle ned mot 20 øre i sommer, for så å stige til 30 øre frem mot årsskiftet igjen. Men vi vet fra tidligere at en kald og tørr vinter og en fuktig sommer kan endre en god del på dette.

 

 

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. januar 2018