Strømmarkedet – januar 2018

5. februar 2018

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – januar 2018, som bød på stabile priser.

Strømmarkedet – januar 2018: Stabile priser

Strømmarkedet i januar var preget av et normalt værmønster. Normalt med nedbør og stort sett normale temperaturer ga en spotpris på 31,8 øre/kWh. Det er 4 øre høyere enn januar i fjor, men da hadde vi en ekstrem mild og fuktig måned. Temperaturene er det som har påvirket prisene mest i januar. Et par perioder med kaldt vær gjorde at forbruket steg kraftig og prisene var rundt 40 øre/kWh enkelte dager. I slutten av januar har vi en god hydrologisk balanse og magasinfyllingen er på et normalnivå. I tillegg har kjernekraftproduksjonen i Norden gått for fullt i januar, noe som bidrar til en god kraftbalanse. På kontinentet ser vi at de tyske prisene har falt litt i takt med noe fallende kullpriser. I tillegg har vindkraftproduksjonen vært stor.

Utsiktene fremover

I begynnelsen av februar ser vi en omlegging i værvarslene. Det er ventet betydelig kaldere og tørrere vær i første halvdel av måneden. Med mye lavere temperaturer enn normalt vil forbruket øke kraftig, og det er ventet at spotprisen vil holde seg over 40 øre/kWh i første halvdel av februar. Fortsetter kulda i hele februar får vi trolig en spotpris over 36 på øre/kWh. Det blir i tilfelle den høyeste månedsprisen på flere år. Fallende priser på kontinentet og høy vindkraftproduksjon kan imidlertid være med å dempe prisene noe. På kraftbørsen Nord-Pool ser vi også at prisforventningene for den nærmeste månedene har økt en god del. Det forventes nå priser rundt 30 øre/kWh i mars og april. Deretter vil prisen falle ned mot 20 øre i sommer for så å stige til 30 øre frem mot årsskiftet igjen. Når vi nå ser hvor mye temperaturene påvirker prisen vil en væromlegging til mildere og fuktigere vær kunne endre en god del på dette.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. februar 2018