Strømmarkedet i februar – noe lavere strømpris enn fryktet

5. mars 2019
shutterstock_14044123

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet i februar: Fortsatt høye strømpriser, men lavere priser enn fryktet, blant annet som følge av mildvær.

Strømmarkedet i februar

Gjennomsnittlig spotpris i Midt-Norge for februar ble drøyt 44 øre/kWh. Dette er 7 øre lavere enn prisen i januar, og ca. 3 øre lavere enn hva vi prognoserte når februar startet. Hovedårsaken til at prisen ble lavere enn fryktet var omslaget til mildvær. Mildt vær gir lavere forbruk, og samtidig steg vindkraftproduksjon både i Norden og Tyskland. I tillegg falt prisen på CO2, kull og gass gjennom hele måneden.

Til tross for prisfallet har vi fortsatt en høy pris historisk sett. I fjor var det flere måneder med høyere snittpris, men før det må vi tilbake til 2010 og 2011 for å finne tilsvarende pris for februar. I februar 2018 var prisen 38 øre.

Hvorfor er strømprisen så høy?

Det er to vesentlig årsaker til vinterens kraftpris. Den ene er en svak hydrologisk ressurs og den andre er kraftprisen i Tyskland. 

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen».  Normalen er snittet av en periode på 30-50 år (litt varierende bruk av prognosemakerne). I Norden har vi hatt et underskudd ift. normalen siden i fjor vår, og ved inngangen til mars har vi en hydrologisk balanse på -15 TWh. Det betyr at vi har knapphet på ressurser å produsere strøm av.

De tyske kraftprisene styres normalt av marginalkostnaden (varekostnad +++) for å produsere en kWh i et kullkraftverk. Unntaket er tider med mye vindkraft og solenergi. Den viktigste innsatsfaktoren er dermed prisen på kull. Dernest må kullkraftverkene betale for utslipp av CO2 («CO2-avgift»). Begge disse har hatt en kraftig prisstigning siste året.

Utsiktene fremover

For de nærmeste ukene (til og med april) forventer vi en pris rundt 40-42 øre/kWh. Så skal prisen normalt falle en god del fra mai og ut sommeren. Usikkerheten her er knyttet til hydrologisk balanse. Om den ikke bedrer seg fram til sommeren, kan vi oppleve av kraftprodusentene vil spare vann fram til neste vinter. Konsekvensen vil være en relativt høy sommerpris – slik som vi hadde i fjor sommer.

På lengre sikt prises de neste årene litt lavere enn det vi har hatt foregående år. I tillegg forventes prisen på elsertifikater å falle markant fra 2020, etter hvert som de store vindkraftparkene kommer i drift.

Mye vindkraft vil gi oss mer uforutsigbare kraftpriser. Sannsynligvis med større utfallsrom enn det vi ser i dag, etter hvert som kullkraft og kjernekraft fases ut, både i Norden og Nord-Europa. Beste eksempelet for det finner vi i helgens kraftpriser i Tyskland (04. mars) hvor forbrukerne fikk betalt for å bruke strøm på natt, mens høyeste prisen på dagtid var 42 øre.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. mars 2019