Støtte fra Svorka

29. oktober 2019
Fotballjenter

Svorka har i år mottatt rekordmange søknader om sponsormidler, og synes det er inspirerende å se innsatsen som blir lagt ned for å skape attraktive tilbud lokalt

For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar og gi noe tilbake til lokalsamfunnet, og vi har en strategi hvor vi gir litt til mange fremfor mye til få. Det innebærer at vi har innvilget mange av de mottatte søknadene i 2019. Disse tildelingene kommer i tillegg til våre langsiktige avtaler som er inngått for flere år.

Vi har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av midler som skal veilede oss i arbeidet med å tildele støtte. Disse finnes på våre hjemmesider, svorka.no. Søknader må være i tråd med disse retningslinjene dersom tiltaket skal kunne motta sponsormidler fra oss.

Tildeling av støtte høst 2019

Vi har nå foretatt fordeling blant alle søknader mottatt høsten 2019, og forsøkt å fordele midlene etter beste evne. En samlet oversikt over både langsiktige avtaler og andre tildelinger i 2019, finnes på våre hjemmesider her.

Vi ønsker alle søkere fortsatt lykke til og takker for den frivillige innsatsen som blir lagt ned for å skape attraktive tilbud.