Ny nettleiemodell fra 01.08.22

27. juni 2022
DSC_3200

Vi står overfor det grønne skiftet og stadig mer av samfunnet elektrifiseres. Strømnettet er den viktige infrastrukturen som skal gjøre dette mulig. Da blir strømnettet utsatt for stadig større belastninger, og det vil bli behov for å forsterke og bygge ut strømnettet. Dette vil medføre en kostnad. For å unngå noe av denne kostnaden og for å unngå at kapasiteten i nettet blir til en flaskehals for det grønne skiftet, gjøres det nå tilpasninger i nettleien.

Bedre pris hvis du fordeler strømforbruket

Ved å utnytte kapasiteten i nettet på en best mulig måte, vil samfunnet få gjennomført elektrifiseringen raskere og billigere. Derfor innføres det nå en ny modell for nettleie som skal gjøre det mer lønnsomt å fordele forbruket. Det er spesielt lading av elbiler som nå tar stadig større kapasitet av strømnettet. Det legges nå derfor opp til at man skal få lavere nettleie om man er dyktig til å legge f.eks. lading av elbil til natt. Vi minner samtid om viktigheten av at man skaffer seg en sikker billader som er beregnet på slik bruk.

Den nye modellen

Kunder med et årsforbruk under 100 000kWh vil få en nettleie som består av et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsleddet er et beløp som beregnes ut fra hvor mye strøm du bruker samtidig. Kapasitetsleddet er en trappetrinnsmodell. Hvilket «trinn» du havner på i trappen, bestemmes ut fra snittet på de tre timene du brukte mest strøm samtidig (størst effekt) i den måneden du blir fakturert for. Disse tre timene hentes fra forskjellige dager.
Nedenfor ser du trappetrinnene og tilhørende pris. Ved å jevne ut strømforbruket kan du altså oppnå å komme på lavere trinn enn om du ikke gjør tiltak.

  • Kapasitetsleddene gjelder fra og med, og til. (Eks: 2.00 havner kategori 2-5 kW)

I tillegg vil nettleien inneholde et energiledd. Dette bestemmes etter hvor mye strøm du har brukt totalt gjennom måneden, altså antall kilowatt-timer. Disse timene har forskjellig sats på dag og natt. Det er faktisk en så stor reduksjon som 50% på prisen på strømmen du bruker om natten (kl 22 – 06). Vi står overfor det grønne skiftet og stadig mer av samfunnet elektrifiseres.
S-Nett innfører den nye modellen for nettleie fra 1. august 2022, og da vil disse satsene gjelde:

Priser på nettleie for privatkunder (husstand og fritidsbolig) og næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år

Kunder med årsforbruk over 100 000 kWh

Kunder med årsforbruk over 100 000 kWh er typisk større næringskunder. Disse vil som bli avregnet etter en effektbasert modell bestående av fastledd, energiledd og effektledd. I tillegg kommer offentlige avgifter. Dette er for de fleste av disse kundene likt som før. Det som imidlertid er nytt, er at også disse kundene nå beregnes etter et snitt fra de tre timene i måneden de hadde størst effektuttak. Denne prisgruppen har også en prisdifferanse mellom sommer og vinter.

Disse avtalene gjelder for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder

Energi Norges standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder.

Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder.