Nettleieprisene 2020

30. desember 2019
NWL_9968

Svorka har vedtatt å holde nettleieprisene 2020 uendret.

Eneste endring i tariffene kommer som følge av endrede offentlige avgifter. Staten øker elavgiften/forbruksavgiften* fra 15,83 til 16,13 eks. mva.

Nettleieprisene 2020

  • Husholdning, fritidsboliger og næring med sikringer til og med 63 A:
    kr 3.296,- pr. år. Nettleie pr. kWh: 52,7 øre/kWh inkl. offentlige avgifter.
  • Tekniske anlegg* – næring med sikringer fra 63 A til 160 A:
    kr 5.788,- pr. år. Nettleie pr. kWh: 58,78 øre/kWh inkl. forbruksavgift og mva. 

* For tekniske anlegg kommer avgift til Energifondet på kr 800,- for de anleggene som har krav på dette. Se eget regelverk på enova.no.

Statlige avgifter for husholdning, fritidsboliger og næring fra 01.01.19:

  • Forbruksavgift: 20,16 øre/kWh inkl. mva.
  • Avgift til Energifondet: 1,25 øre/kWh inkl. mva.
  • Merverdiavgift: 25%

* Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Prisene er basert på elavgift/forbruksavgift i statsbudsjett for 2020.

Les mer om hva nettleie er her.