Nettleieprisene 2018

13. desember 2017
DSC_3252

Svorka har vedtatt å holde nettleieprisene 2018 uendret.

Eneste endring i tariffene kommer som følge av endrede offentlige avgifter. Staten øker elavgiften/forbruksavgiften* fra 16,32 til 16,58 eks. mva.

Nettleieprisene 2018

  • Husholdning, fritidsboliger og næring med sikringer til og med 63 A:
    kr 3.296,- pr. år. Nettleie pr. kWh: 53,23 øre/kWh inkl. offentlige avgifter.
  • Tekniske anlegg* – næring med sikringer fra 63 A til 160 A:
    kr 5.788,- pr. år. Nettleie pr. kWh: 59,35 øre/kWh inkl. forbruksavgift og mva. 

* For tekniske anlegg kommer avgift til Energifondet på kr 800,- for de anleggene som har krav på dette. Se eget regelverk på enova.no.

Statlige avgifter for husholdning, fritidsboliger og næring fra 01.01.18:

  • Forbruksavgift: 20,73 øre/kWh inkl. mva.
  • Avgift til Energifondet: 1,25 øre/kWh inkl. mva.
  • Merverdiavgift: 25%

* Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Prisene er basert på elavgift/forbruksavgift i statsbudsjett for 2018.

Les mer om hva nettleie er her.

3 av 4 strømkunder må regne med økt nettleie fra 2018.