Komfyrvakt redder liv

8. februar 2019

Komfyrbrann er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren. Alle trenger komfyrvakt. Den kutter strømmen automatisk hvis du glemmer å slå av komfyrplaten. Det er en god investering som gjør hverdagen din  mer brannsikker. 

13. februar har El-Co dagstilbud på komfyrvakt. For kr 3.990,- får du en mKomfy komfyrvakt ferdig installert. 

Dagstilbud på komfyrvakt – gjelder kun 13. februar

mKomfy 25R fra CTM Lyng

 

Ferdig installert komfyrvakt fra kr 3990,-* inkl. mva.

*Det tas forbehold om at det eksisterende berørte elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Tilbudet gjelder i Surnadal, Rindal og Orkland.

Hvorfor komfyrvakt?

Det er krav om komfyrvakt i alle nye boliger, og der det elektriske anlegget byttes ut. Ved oppussing gjelder kravet om komfyrvakt dersom man legger opp en ny kurs til kjøkkenet. De samme reglene gjelder for hytter og fritids-boliger. Komfyrvakt kan installeres på alle elektriske komfyrer, og den er svært enkel å bruke. Noen har også rett til å låne komfyrvakt hos Hjelpemiddelsentralen.

Årsaker til komfyrbrann

Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Krav i nye anlegg

I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det krav til komfyrvakt. Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du montere komfyrvakt.

Gasskomfyrer i dag har krav om flammevakt, som gjør at gassen stenger om flammen slokker. Det er ikke krav til komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer.

Slik virker komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Ulike typer og pris

Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet.

Komfyrvakter koster fra rundt 3500 kroner.

Krav til selve komfyrvakten

For å sikre kvaliteten på komfyrvakter er det laget en felles, internasjonal norm som stiller en rekke krav til komfyrvaktene. Normen heter NEK EN 50615. Sjekk merkingen på produktet eller spør i butikken om komfyrvakten du skal kjøpe er testet etter kravene i normen.

Montere selv

Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakten kan du montere selv. Disse kjøper du enklest på nett, for eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker.

Bruke elektriker

Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Vanligvis kjøper du slike komfyrvakter av elektrikeren, i forbindelse med monteringsjobben. Husk å be om dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene i normen.

Ta gjerne kontakt med vårt selskap for el-installasjon, El-Co, dersom du har spørsmål om eller ønsker å bestille komfyrvakt.

Kontaktinformasjon – El-C0

Mandag-fredag 08.00-16.00

Du finner mer informasjon på El-Co sine hjemmesider.

Mer informasjon om El-Co

Svorka driver elektroinstallasjon gjennom det deleide datterselskapet El-Co AS. El-Co eies av Svorka (100%). Selskapet ble stiftet i mars 1991, og Svorka kjøpte seg inn i selskapet i 2006. Selskapet driver installasjon, salg og service av elektriske produkter og tjenester.

El-Co tar oppdrag fra Trondheim til Kristiansund innen næringsliv, landbruk, det offentlige og for privatpersoner. Selskapet bestreber seg på å kunne tilby de beste og mest oppdaterte løsningene som finnes på markedet i dag, tilpasset kundens behov.

El-Co har hovedkontor i Rindal, samt montørstasjoner i Surnadal og i Meldal.

Rabatt på forsikring

Noen forsikringsselskaper gir deg sikkerhetsrabatt på forsikringspremien hvis du har installert en FG-godkjent komfyrvakt. Sjekk med ditt forsikringsselskap om dette gjelder for deg.

Gratis for spesielt utsatte

For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan hjelpe til med søknad. Om du får tilbud om komfyrvakt, be om en vakt som oppfyller kravene i normen.

«Alt vi kan mot brann»

«Alt vi kan mot brann» er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. Målet med satsingen er å gi hele befolkningen viktig kunnskap som reduserer
risikoen for brann. Gjennom nasjonale og lokale  tiltak skal vi jobbe målrettet for å gi brann forebyggende informasjon og kunnskap. Ideen er å samle ulike  miljøer med kompetanse på brann forebyggende arbeid, og jobbe  sammen mot et felles mål om færre branner.

En nasjonal koordineringsgruppe står bak satsingen. Den består av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Branninformasjonsforum, Feiermesternes landsforening, Norsk brannbefals landsforbund,  sakkyndige selskaper, NELFO og Gjensidige-stiftelsen ved Det store brannløftet.

«Alt vi kan mot brann» er en oppfølging av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet.

Kilde: dsb.no / sikkerhverdag.no

#altvikanmotbrann