Elsertifikater 2018: Kvoteplikten øker til 15,3%

5. januar 2018
shutterstock_387874759_web

Elsertifikater ble innført som en fellesordning for Norge og Sverige i 2012 for å nå målet om økt ny fornybar kraftproduksjon med 20 % innen 2020. Senere har Sverige utvidet denne ordningen for sin del. 

Denne ordningen er det forbrukerne som skal finansiere. Det vil si at du og jeg må bidra litt ekstra for å få økt ny fornybar kraftproduksjon i form av at en andel av forbruket vårt skal komme fra ny kraftproduksjon. Denne andelen skal stige fram til 2020 for så å falle fram til ordningen opphører i 2035.

Elsertifikater 2018

I 2017 var det andre gang norske og svenske energimyndigheter gjennomført en såkalt kontrollstasjon for å sjekke at man når de mål man har satt seg. 28. november kom konklusjonen i form av en endret forskrift. Kort fortalt ligger man i forkant med utbyggingen av ny fornybar kraftproduksjon, og for Norge sin del er forbruket høyere enn det man la til grunn i opprinnelige prognoser. Som en konsekvens av det blir kvotekurven for Norge redusert marginalt.

I 2017 var kvoteplikten 13,7 % av forbruket. I 2018 øker dette til 15,3 %.

Elsertifikater fram til 2035

Kvoteplikten vil med nåværende ordning øke hvert år fram til 2020 (18,9 %). Deretter skal ordningen trappes ned til den opphører i 2035. Men ved nye kontrollstasjoner vil Norge og Sverige forhandle om eventuelle endringer i ordningen. Her kan alle forhold omkring elsertifikater endres, også kvoteplikten.

Endringen fra 2017 til 2018 betyr ikke så mye for den enkelte av oss, hovedsakelig pga. at elsertifikatprisene har falt en god del fra forrige årsskifte. Og så må vi ikke glemme at all den nye fornybare kraftproduksjonen bidrar til lavere strømpris. Det er grunn til å tro at summen av strømpris og elsertifikater vil bli rimelig likt for 2017 og 2018, til tross for økt kvotekurve og en nokså «normal» strømpris i 2017.

Les mer om elsertifikater på hjemmesidene til NVE.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. januar 2018